Ce anume reprezinta codurile CPV?

CPV este acronimul de la Common Procurement Vocabulary si codul CPV este un simbol numeric specific unei anumit produs sau serviciu.
Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice.

Ce trebuie sa stim despre codurile CPV?

(1) Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 a stabilit Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV), un sistem unic de clasificare aplicabil achizițiilor publice, cu scopul de a unifica referințele folosite de entitățile și autoritățile contractante pentru descrierea obiectului achiziției.

(2) Structura, codurile și descrierile CPV ar trebui adaptate sau modificate, în funcție de evoluția piețelor și de nevoile utilizatorilor. Unele sugestii ale părților interesate și ale utilizatorilor CPV privind îmbunătățirea textului CPV ar trebui luate în considerare. Structura, codurile și descrierile CPV ar trebui actualizate, pentru ca CPV să devină un instrument eficient și pentru sistemul electronic de achiziții publice.

(3) Pentru a facilita utilizarea CPV, ar trebui ca acesta să fie orientat mai degrabă pe produse, decât pe materiale. În consecință, caracteristicile produselor din Vocabularul principal stabilite în actuala anexă I la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui transferate la Vocabularul suplimentar din aceeași anexă, iar diviziunile din actualul vocabular orientate strict pe materiale ar trebui redistribuite în alte diviziuni.
(4) Raționalizarea ierarhizării CPV prin regruparea și redistribuirea diviziunilor cu un număr limitat de coduri, care ar trebui parțial considerate împreună, precum și a diviziunilor care ar putea provoca confuzie, ar trebui realizată astfel încât să se simplifice utilizarea nomenclaturii, oferindu-se o prezentare mai coerentă și mai omogenă.

(5) Clasificarea echipamentelor și serviciilor militare ar trebui îmbunătățită prin reunirea codurilor existente dispersate în grupe și clase noi, în vederea unei prezentări mai coerente și prin adăugarea de coduri noi, precum cercetare și tehnologie militară.

(6) Structura Vocabularului suplimentar ar trebui revizuită în întregime, pentru a se crea o structură logică cu secțiuni împărțite în grupe, ce va fi folosită ca supliment la Vocabularul principal. Având în vedere simplificarea pe care o aduce, permițând o descriere completă a obiectelor a contractelor și reducerea numărului de coduri din Vocabularul principal, Vocabularul suplimentar ar trebui, de asemenea, îmbogățit cu caracteristici ale produselor și ale serviciilor